Höjd elberedskapsavgift

Elsäkerhetsverket har beslutat om höjd elsäkerhetsavgift från den 1 januari 2024. Avgiften förs in i vår taxa från maj månad. Det innebär att avgiften fördelas på månaderna maj-december 2024.

Under månaderna januari-april har du betalat en lägre elberedskapsavgift som baserats på tidigare beslut från myndigheten. Mellanskillnaden slås ut på resterande månader under året.

Högspänningsabonnemang

2023 var avgiften för högspänningsabonnemang 2129 kronor. Den nya avgiften för 2024 är 4 897 kronor. Beloppen är angivna exklusive moms och är årsavgifter.

Lågspänningsabonnemang

2023 var avgiften för högspänningsabonnemang 39,20 kronor. Den nya avgiften för 2024 är 90 kronor. Beloppen är angivna exklusive moms och är årsavgifter.

Vad är elberedskapsavgift?

Elberedskapsavgiften är en årsavgift som ska finansiera den del inom Svenska Kraftnät som ansvarar för de beredskapsåtgärder som behövs för att förebygga, motstå och hantera sådana störningar i elförsörjningen som kan medföra svåra påfrestningar på samhället. Avgiften är momsbelagd. Den är en myndighetsavgift och kan inte påverkas av elnätsbolaget.