Tack till alla som deltog i vår kundundersökning

I september-oktober skickade vi ut en enkät till ett urval av våra kunder för att mäta kundnöjdheten. Här är en sammanfattning av resultatet.

Vi gör regelbundet kundundersökningar för att ta reda på hur våra kunder upplever oss och våra tjänster.

Årets resultat visar att kunderna generellt är nöjda och vårt Nöjd-Kund-Index hamnar på 66,4 (på en skala 0-100) vilket ligger strax över energibranschens snitt (66,0, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2021). 

Vi har gått igenom alla synpunkter och tagit till oss av både ros och ris. Bland annat får vi många positiva kommentarer om vår kundtjänst, Mosseruds återvinningsanläggning och trädgårdsavfallstjänsten. Ett förbättringsområde däremot är återkopplingstiden till dig som har ett ärende hos oss.

En del negativa kommentarer handlar om prisnivån för elnätet som anses vara för hög. Vi arbetar ständigt med att stärka infrastrukturen i Karlskoga och gör årligen stora investeringar i elnätet för att uppfylla kraven i Energimyndighetens regleringsmodell. Det pågår också en energiomställning i hela Sverige för att möta efterfrågan i och med elektrifieringen av samhället, vilket gör att vårt elnät måste framtidssäkras.