Markarbeten igång för nya laddstationen

En ny laddstation för tunga fordon växer fram vid Mosserud. I september ska den stå klar.

Ett 7000 kvadratmeter stort område med skog är avverkat och nu är markarbeten igång. Den nya laddstationen för tunga fordon är placerad intill tankstationen för biogas på Mosserud och den byggs med stöd från Energimyndigheten. 

Laddstationen kommer att ha fyra snabbladdare för tunga fordon samt en depåladdare med fyra uttag, även den i huvudsak för tunga fordon men också för andra mindre fordon. 

Läs mer i ett pressmeddelande.