Karlskoga fortsatt på tredje plats

Nu har årets Nils Holgerssonrapport släppts. Karlskoga ligger bra till i kartläggningen av taxor och avgifter för ett typhus i landets samtliga kommuner.

Enligt rapporten för 2021 har Karlskoga bland de lägsta totala kostnaderna för fjärrvärme, VA, el och avfall i Örebro och Värmlands län. Vi ligger även under snittet för hela riket.

Diagram över priser i olika kommuner.

Karlskoga hamnar på en tredje plats bland de kommuner i Örebro och Värmlands län som har lägst kostnad.

Fakta om Nils Holgersson-rapporten

I gruppen som står bakom Nils Holgersson-rapporten finns representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

Som metod för prisjämförelsen ”förflyttas” en viss bostadsfastighet med en bestämd storlek och förbrukning runt om i landet och kostnaderna för de olika tjänsterna slås ut per kvadratmeter boyta.

Länk till rapporten i sin helhet (extern länk som öppnas i nytt fönster)