Karlskoga i topp bland de mest prisvärda kommunerna i regionen

Att bo och verka i Karlskoga är fördelaktigt. Kommunen ligger topp fem bland de billigaste när man jämför prisnivåer för bostadsrelaterade kostnader i Värmlands län och Örebro län. Även sett till riket ligger Karlskoga under genomsnittskostnaden.

Resultatet redovisas i Nils Holgersson-rapporten för 2019. Rapporten är en oberoende nationell granskning som kartlägger avgifter och taxor i Sveriges drygt 290 kommuner när det gäller sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

- Det är mycket positivt att vår prisbild ligger på en nivå som är konkurrenskraftig. Det bidrar till att Karlskoga är en attraktiv ort för boende och företagsverksamhet. Vi har legat stabilt under rikssnittet i många år och ligger även bra till i regionen, säger Peter Jarl som är marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Sophämtning och VA topp tre

Av de fyra nyttigheterna som jämförs har Karlskoga den tredje lägsta taxan för både sophämtning och VA i de båda länen. Avgiften för el hamnar på en sjunde plats bland de 28 kommunerna i Värmland och Örebro län medan fjärrvärmen ligger något högre, strax över rikssnittet.

- När man jämför varje del för sig ser man att vi har väldigt konkurrenskraftiga priser på VA och sophämtning. Med el och fjärrvärme medräknat ligger vi på plats 86 av landets 292 kommuner.

Investeringar

Varje år görs omfattande investeringar i Karlskogas infrastruktur. Vi står inför en stor energiomställning där elnätet behöver möta krav från exempelvis elbilsladdning och microproduktion. Detta innebär även att fjärrvärmen blir ett allt viktigare uppvärmningsalternativ eftersom denna produktion avlastar elnätet och samtidigt producerar grön el. Taxeintäkterna behöver täcka kommande investeringsbehov för att bibehålla leveranssäkerheten och anpassa vår infrastruktur för pågående energiomställning.

Världen förändras snabbare än någonsin tidigare och våra nät och ledningar måste hänga med i utvecklingen för att vi ska kunna leverera bra tjänster som våra kunder efterfrågar idag men även om 10, 20 och 50 år, avslutar marknadschef Peter Jarl.