Ändrad VA-taxa från den 1 maj 2024

Fonderingen till nytt råvattenintag ökas för att sprida kostnaden över tid.

För att trygga tillgången till drickvatten med bra kvalitet i Karlskoga för lång tid framåt behövs ett nytt råvattenintag. Detta är en stor investering och eftersom VA-verksamheten ska bedrivas affärsmässigt till självkostnadspris fonderar vi nu pengar årligen för att sprida kostnaden över tid. Varje år fonderas 10 miljoner kronor till det nya råvattenintaget. 

Utöver råvattenintaget stärks myndigheterna krav och miljömål vilket påverkar omhändertagandet och kräver ombyggnationer. Verksamhetsområdena fortsätter dessutom växa vilket gör att befintliga ledningsnät och anläggningar måste byggas ut och anpassas. Klimatförändringarna bidrar också till ökad belastning på ledningsnätet som delvis måste byggas om för att klara av att ta emot större regnmängder på kortare tid.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 27 februari om en prisökning på VA-taxan som motsvarar en kostnadsökning på totalt 4,6 %. Den nya taxan gäller från 1 maj 2024. 

Prisändringen innebär en kostnadsökning på cirka 45 kronor per månad för en villakund som förbrukar 140 kubikmeter/år.

Länk till VA-taxa som gäller från 2024-05-01 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)