Oljefällor i Kilstabäcken

För att skydda vårt vatten efter oljeutsläpp har vi vidtagit åtgärder vid dagvattendammen i Botorp samt i Kilstabäcken.

För ett par veckor sedan skedde ett oljeutsläpp på Botorps industriområde. Sanering har skett men det finns fortfarande en hel del olja i ledningar och mark som fortsätter laka ut och kommer att fortsätta.

För att skydda vårt vatten och hindra denna olja från att fortsätta komma ut bygger vi nu en oljefälla vid dagvattendammen i Botorp. Ett par länsar som också fungerar som oljefällor som bromsar oljan läggs ut i Kilstabäcken.

Vi räknar med att denna åtgärd kommer att finnas kvar under det närmaste halvåret för att all olja ska kunna samlas upp.

Oljefällor i Kilstabäcken - placering