Ombyggnation Mosserud

Vi bygger om infarten till Mosserud för bättre framkomlighet.

Vi bygger om infarten till Mosseruds återvinningscentral med start den 8 juni. Ombyggnationen görs för att förbättra framkomligheten.
 
Arbetet kommer att pågå under 2-3 veckor och vi vill uppmärksamma dig på att det kan vara en del byggtrafik så håll lite extra koll vid in- och utpassering.
 
Vi ber om ursäkt ifall det blir lite rörigt under en period.