Paus för Karlskoga Klok – endast rörligt elpris kan nytecknas

Det har hänt mycket i omvärlden den senaste tiden som påverkar elpriserna. Detta har gjort att vi varit tvungna att se över vårt utbud av elavtal.

Kriget i Ukraina med gaskris som följd, finansmarknadens utveckling och elkundernas prisjakt på avtal för att sänka sina elkostnader är faktorer som alla påverkar elpriserna. 

Det stora antalet nya kunder som senaste tiden tecknat Karlskoga Klok i kombination med att marknaden för prissäkring av elavtal inte längre fungerar på ett bra sätt gör att vi nu pausar försäljningen. Om vi skulle fortsätta sälja till nya kunder urholkas de säkringar vi redan gjort för befintliga kunder.

Värnar om dig som är kund hos oss

Det är viktigt för oss att värna om dig som redan är kund hos oss och det innebär att vi fortsätter att förvalta produkten för dig. Däremot kan vi tyvärr inte teckna Karlskoga Klok för nya kunder. 

Påverkar detta mig som valt Karlskoga Klok de senaste veckorna?

Nej, alla som fram till idag har tecknat Karlskoga Klok hos oss via vår hemsida eller mail kommer givetvis att läggas upp som Klok-kunder. Ni kommer att få ett bekräftelsebrev så snart ert nya avtal går igång.

Nya kunder erbjuds rörligt elpris

Till nya kunder erbjuder vi tills vidare rörligt elpris. Samtidigt fortsätter vi att arbeta med möjliga förändringar i produkten för att på sikt kunna sälja Karlskoga Klok till nya kunder även i extrema lägen som det som råder nu.