Ändring av elnätspriset från 1 juli 2022

Vid halvårsskiftet ändras priset för din elnätsanslutning.

Den senaste tidens kraftiga ökningar av elpriset påverkar den prisprognos som elnätsavgiften baseras på. De höga elhandelspriserna drabbar även oss som nätägare och medför stora kostnadsökningar. Vi har under senare år ökat investeringar och föryngringstakten i vårt nät och vi behöver fortsätta med detta, dels på grund av ökade myndighetskrav men även för att minska avbrotten och höja elkvaliteten. Elnätsavgiften ger oss möjlighet att investera för att möta en elmarknad i snabb förändring med ökad elektrifiering. I klartext betyder detta att vårt nät ska klara av fler laddstolpar, solpaneler och andra typer av mikroproduktion för att vi ska uppnå klimatmålen och verka för ett framtida hållbart Karlskoga.

Elnätspriset höjs med 3 procent från den 1 juli. För ett villahushåll med 20A säkring och med en förbrukning på 20 000 kWh/år innebär det en ökad kostnad per månad med cirka 25 kronor inklusive moms. För ett lägenhetshushåll med en förbrukning på 2 000 kWh/år innebär det en ökad kostnad med cirka 6 kronor inklusive moms per månad.

Länk till prislista