Provstängning av vattenledning

Den 14 oktober provstänger vi en huvudvattenledning som ett test inför ett större ledningsarbete under 2020.

Under 2020 ska en ny huvudmatarledning för dricksvatten byggas mellan Gälleråsens vattenverk och Karlskoga tätort. Inför arbetet provstänger vi den befintliga ledningen för att säkerställa att alla Karlskogabor får vatten via den andra huvudmatarledningen. Stängningen sker måndagen den 14 oktober klockan 08.00 till och med torsdag den 17 oktober.

Dina observationer är viktiga

Vi ber att du hör av dig till vår kundtjänst via webbformulär, mail eller telefon 0586-750 100 alternativt 0586-750 200 (utanför kontorstid) om du märker någon förändring. Vi behöver veta vilken adress det gäller och på vilket sätt du märker av stängningen – är det minskat tryck i kranen, missfärgat vatten eller kommer det kanske inget vatten alls. Förhoppningsvis ska ingen märka av provstängningen men om någon gör det är det viktigt att vi får information om detta. På så sätt kan vi vidta åtgärder så att det inte händer när arbetet startar nästa år.

Gammal ledning ersätts

Det finns idag två huvudmatarledningar för vatten i Karlskoga, varav den ena ska ersättas med en helt ny ledning. Den nuvarande ledningen är en betongledning från 1950 som börjar bli väldigt sliten. Redan nu har större läckor åtgärdats vid flera tillfällen de senaste åren. Nästa år kommer vi därför att ersätta den gamla ledningen med en helt ny.

Samförläggning av elkablar och fiber

Arbetet med den nya ledningen kommer att pågå under stora delar av 2020. Samtidigt som vi gräver för vattenledningen sker ytterligare ledningsförnyelse när vi samförlägger elledningar, som ersätter luftledningar på sträckan, och fiber till stadsnätet.