Slut på reducerad nätavgift för småskaliga produktionsanläggningar

Den reducerade elnätsavgiften för kunder som installerat solpaneler försvinner från och med 1 april 2024.

Vi på Karlskoga Elnät och även andra elnätsbolag har hittills gett de kunder som installerat solpaneler möjligheten att behålla den säkringsstorlek som gäller för fastighetens elkonsumtion. Denna har varit grund för abonnemangskostnaden. Samtidigt har en större säkring för produktion, så kallad produktionssäkring, installerats. Detta har varit en del i arbetet att underlätta för ny elproduktion vilket behövs i elektrifieringen av samhället.

Nu ändrar Energimarknadsinspektionen (EI) reglerna för dubbla säkringar. Myndigheten har meddelat att reduktion av nätavgifter för småskalig produktion tas bort.

Enligt EU:s elmarknadsförordning ska varje producent bära sina egna kostnader. EI:s bedömning är att alla som äger en produktionsanläggning ska betala en nätavgift som speglar de faktiska kostnaderna för inmatning av el. Om nätavgiften reduceras för småskaliga produktionsanläggningar innebär det att kostnaden skjuts över på andra nätkunder i kollektivet. Det resulterar i att alla som har produktionsanläggningar måste ha en huvudsäkring som motsvarar den produktion som levereras ut på nätet.

Du som har en lägre huvudsäkring kommer att få ett brev från oss. Du behöver inte göra något själv utan vi genomför ändringen från och med den 1 april 2024.

Du kan läsa mer om detta på Energimarknadsinspektionens hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.