Rekordår för Biogasbolaget

2023 blev ett rekordår för Biogasbolaget både när det gäller produktion och leverans.

Totalt levererades 61,5 GWh till kunderna vilket är en ökning med 4,6 % jämfört med 2022. Den största delen biogas produceras i anläggningen vid Mosserud, resterande mängd sourcas från andra leverantörer. Den enskilt största kunden är Svealandstrafiken som använder gasen till sina bussar.

Bakgrunden till framgången är bland annat en hög tillgänglighet vid produktionsanläggningen.

Genom att använda biogasen från oss har kunderna under 2023 undvikit att släppa ut 17098 ton CO2-ekvivalenter räknat ur ett livscykelperspektiv, jämfört med diesel miljöklass 1.

Biogasbolaget i Mellansverige AB startade 2013 och är samägt av Karlskoga Energi & Miljö AB och Kumbro Utveckling AB. Produktionsanläggningen ligger vid Mosserud i Karlskoga.