Så signalerar du om påfyllning av matavfallspåsar

Behöver du påfyllt? Kläm fast en tom matavfallspåse under locket.

De gula plastlapparna som tidigare har använts för att få fler bruna matavfallspåsar fasas nu ut. Istället klämmer du fast en tom påse under locket. Har du helt slut på påsar så går det lika bra att klämma fast ett pappersark.

Självklart kan du fortsätta använda din gula plastlapp så länge du har den kvar.

Påsarna kan som vanligt även hämtas vid vår entré på Skrantahöjdsvägen 38 under kontorstid, samt vid Mosseruds återvinningsanläggning.