Sammankoppling av fjärrvärmenät på väg att bli verklighet

Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi har tillsammans sökt och beviljats medel från Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet för att bygga samman sina fjärrvärmenät. Sammankopplingen av näten kommer att gynna den regionala utvecklingen och ge stora miljövinster i form av kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

I höstas skickade bolagen in den gemensamma ansökan till Klimatklivet och i dagarna kom beslutet att bidraget beviljats. Bidraget är på 61 miljoner kronor och den totala investeringen beräknas uppgå till ca 136 Mkr.

- Diskussionerna om en sammankoppling har funnits en längre tid och nu är vi redo att gå vidare. Rent praktiskt kommer det innebära att en 9 km lång ledning ihop med en tryckstegringsstation byggs mellan Karlskoga och Degerfors. Projektet kan stå klart under 2024, säger Peter Lilja, VD på Degerfors Energi.

Stora miljövinster

Fördelarna med projektet är många och båda orter kommer att gynnas. Bland annat resulterar det i ett robustare energisystem med flera produktionsenheter som kan nyttjas mer effektivt. Detta ger i sin tur  minskade produktionskostnader vilket gör att vi kan fortsätta vara två starka energipartners till våra kunder.

- Framför allt kommer det att innebära stora miljövinster eftersom koldioxidutsläppen minskar avsevärt med den här lösningen. Det är ett viktigt steg på vägen mot vårt mål att ha nettonoll utsläpp av våra direkt tillförda växthusgaser senast 2040, säger Sebastian Cabander, VD på Karlskoga Energi & Miljö.

Nu fortsätter arbetet med att planera och projektera sammankopplingen och går allt som det är tänkt kan spaden sättas i marken kring sommaren 2023.