Svenska kraftnät har höjt grundavgiften

Svenska kraftnät är den statliga myndighet som äger det svenska stamnätet och ansvarar för att Sveriges elöverföringssystem är säkert. Kostnaderna för drift och underhåll läggs på elpriset för alla elkunder i Sverige.

Från den 1 januari 2024 höjdes Svenska kraftnäts grundavgift vilket påverkar kostnaden för din elförbrukning med 0,45 öre per kWh.

För dig som har Karlskoga Rörligt eller Karlskoga Klok kommer denna höjning vara inkluderad i ditt pris per kWh. Du som har Karlskoga Fast kommer se att ditt elpris är höjt med 0,45 öre per kWh.