Världstoalettdagen sätter fokus på sanitetsproblemen

Den 19 november är det världstoaletten. FN har instiftat dagen för att lyfta problemet att nästan hälften av världens befolkning lever utan toalett eller med toaletter av dålig kvalitet.

I Sverige är vi lyckligt lottade. Här har alla tillgång till en toalett och det ser vi som en självklarhet. När vi trycker på spolknappen tas avloppsvattnet omhand och renas i ett reningsverk. Men det är långt ifrån likadant överallt.

Många saknar tillgång till toalett 

Omkring 3,6 miljarder människor lever utan tillgång till en ordentlig toalett och det förstör människors hälsa och förorenar miljön. När sanitetssystemen inte räcker till sprids mänskligt avfall i floder, sjöar och mark  - det dödar omkring 1000 barn under fem år varje dag.

75 ton skräp i reningsverket varje år

I Sverige har vi andra utmaningar, här gäller det att använda toaletten på rätt sätt. Bara kiss, bajs och toapapper hör hemma i toan, men många använder den som papperskorg och spolar ner skräp. I Karlskoga fastnar varje år omkring 75 ton skräp i reningsverkets rensgaller, det sliter på utrustningen och innebär kostsamma reparationer. Det kan dessutom orsaka stopp i avloppet och drabba både dig och dina grannar.

Felspolningar orsakar problem

Vanliga felspolningar är bindor, bomull, tops, tamponger, snus och våtservetter. En annan stor bov är olika sorters papper som används när toapappret tagit slut. Hushållspapper och andra typer av papper löser inte upp sig på samma sätt som toapapper som är gjort för att spolas ner. Ett tips är att ställa en papperskorg intill toaletten, då blir det enkelt att slänga skräpet i den.

Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten.