Ingen fara för dricksvattnet efter branden

Vid nattens brand i batterilagret vid Botorps industriområde valde vi att stänga råvattenintaget som en försiktighetsåtgärd för att släckvatten inte ska riskera att förorena dricksvattnet.

Detta gjordes som en ren försiktighetsåtgärd och det finns ingen risk när det gäller vattenkvaliteten - kranvattnet kan användas precis som vanligt.

Vi kommer att ta prover på vattnet i Kilstabäcken under dagen och räknar med att få svar inom något dygn, fram tills dess hålls råvattenintaget stängt.

Stängningen i väntan på svaren kommer inte att påverka tillgången till vatten.

Vissa prover gällande tungmetaller ingår inte i det ordinarie provningsprogrammet och tar därför något längre tid att få svar på.