Så hanterar vi Coronasituationen

För att kunna upprätthålla våra samhällsnyttiga verksamheter och stötta lokalsamhället har vi vidtagit en rad åtgärder.