Informationsmöte om sommarens översvämningar

Du som bor i drabbade områden är välkommen på information och du kan också ställa dina frågor vid mötet.

Vid mötet kommer vi att prata om sommarens skyfall, berätta om vårt arbete och du kan ställa dina frågor till oss.

Vi går igenom hur VA-nätet är uppbyggt och pratar om arbetet med att minska risken för översvämningar både idag och i framtiden.

Tid: Torsdag 24 augusti, klockan 18.00
Plats: Nya Folkets Hus, i lokalen Källarn

Ingen föranmälan behövs.