Att bryta strömmen

Om du behöver bryta strömmen, till exempel när du säsongsstänger sommarstugan, är det viktigt att det görs på rätt sätt.

Du ska stänga av strömmen med en funktion på din elmätare istället för att ta ur propparna eller använda huvudströmbrytaren.

Varför är det viktigt?

Din elmätare larmar oss om strömmen stängs av på fel sätt. Vi får då ett felmeddelande om att din elmätare inte fungerar och då behöver vi åka ut till dig och undersöka varför det larmar.

Du ska alltså inte ta ur propparna eller använda huvudströmbrytaren. Istället ska du slå av strömmen med en funktion på mätaren. Då får vi  mätvärdet som korrekt visar att förbrukningen är 0 (noll). Det används sedan som underlag till din faktura. 

Hur gör jag för att stänga av?

Mätaren har två blå knappar på framsidan. Den vänstra knappen (blå pil) sköter bland annat frånkopplingen medan den högra är plomberad och endast är till för våra tekniker.

Tryck en gång på den vänstra knappen tills du ser "DCON" uppe till höger på displayen. Håll sedan den vänstra knappen intryckt i cirka 6 sekunder tills reläerna kopplas ifrån (ett ljud hörs inifrån mätaren) och efter några sekunder tänds den nedre röda lysdioden (orange pil) och börjar sedan blinka. Frånkopplingen är nu klar.

Hur gör jag för att koppla på mätaren igen?

När den röda lysdioden blinkar kan du koppla på mätaren själv. Om den lyser rött utan att blinka måste våra tekniker slå på den.

Innan du kopplar på mätaren kontrollera displayen. Om det står "DCON" går mätaren inte att koppla på, du måste då trycka på den vänstra knappen för att byta till ett annat läge i displayen. Alla övriga lägen fungerar för tillkoppling.

För att koppla på mätaren håller du sedan den vänstra knappen intryckt i cirka 6 sekunder tills reläerna slår till (ett litet ljud hörs inifrån mätaren) och den röda lysdioden släcks.

Elmätare där pilar visar vilken knapp man ska trycka på samt vilken diod som ska lysa