Vision & Affärsidé

Vision

Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag. 

Affärsidé

Vi ska inom respektive verksamhetsområde tillgodose den kvalitet och effektivitet som kunderna önskar. Med fokus på kundernas behov skapar Karlskoga Energi & Miljö mervärden och utvecklas med hållbarhet som främsta mål.

Vi bidrar bland annat till

  • Driftsäkra leveranser av självklarheter som el, vatten, värme och datakommunikation.

  • Förnybar el som räcker till drygt 28 000 hushåll.

  • Resurseffektivitet och ett hållbart kretslopp.

  • Låga koldioxidutsläpp från kraftvärmen.

  • En aktiv roll i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

  • Bra priser till våra kunder.

  • Drygt 190 arbetstillfällen och sysselsättning för många underentreprenörer i Karlskoga.

  • Ekonomiskt bidrag till ägaren Karlskoga kommun.