Vision

Vision & Affärsidé

Vision

Vi skapar ekonomisk tillväxt samtidigt som vi kontinuerligt minskar det ekologiska fotavtrycket och bidrar till människors hälsa och trygghet.

Affärsidé

Vi ska inom respektive verksamhetsområde tillgodose den kvalitet och effektivitet som kunderna önskar. Med fokus på kundernas behov skapar Karlskoga Energi & Miljö mervärden och utvecklas med hållbarhet som främsta mål.

Vi bidrar till

  • Driftsäkra leveranser av självklarheter som el, vatten, värme och datakommunikation.
  • Förnybar el som räcker till drygt 28 000 hushåll.
  • Resurseffektivitet och ett hållbart kretslopp.
  • Låga koldioxidutsläpp från kraftvärmen.
  • En aktiv roll i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.
  • Bra priser till våra kunder.
  • Drygt 180 arbetstillfällen och sysselsättning för många underentreprenörer i Karlskoga.
  • Ekonomiskt bidrag till ägaren Karlskoga kommun.