Flera fördelar med ett lokalt elavtal

Vi erbjuder flera olika avtalsformer. Gemensamt för alla är att elen kommer från förnybara källor. Och all vinst investeras på hemmaplan!

Förnybart

Vi producerar egen förnybar el från lokala vattenkraftverk där områdets resurser tas tillvara.

Vår vinst är din vinst

Eftersom Karlskoga Energi & Miljö är kommunägt går allt vi tjänar tillbaka till kommuninvånarna. Vi investerar hela tiden i den lokala infrastrukturen för att framtidssäkra en trygg leverans. Vi är även en stor arbetsgivare och vi bidrar till att utveckla orten, bland annat genom att sponsra det lokala föreningslivet. Resterande vinst går till vår ägare som återinvesterar pengarna i Karlskoga. Därför är vår vinst även din vinst.

Olika avtalsformer

När du tecknar ett elavtal hos oss kan du välja om du vill ha ett fast eller rörligt elpris, eller om du vill att vi ska förvalta ditt elpris. Vårt förvaltade elavtal kallar vi Karlskoga Klok. 

Läs mer om de olika varianterna och tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller tycker att det är krångligt att välja.

Skillnad mellan elhandelsavtal och elnätsavtal

För att få el till din bostad behöver du både ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal. Här berättar vi vad det är för skillnad.