Flera fördelar med ett lokalt elavtal

Vi erbjuder flera olika avtalsformer. Gemensamt för alla är att elen kommer från förnybara källor. Och all vinst investeras på hemmaplan!

Förnybart

Vi producerar egen förnybar el från lokala vattenkraftverk där områdets resurser tas tillvara.

Vår vinst är din vinst

Eftersom Karlskoga Energi & Miljö är kommunägt går allt vi tjänar tillbaka till kommuninvånarna. Vi investerar hela tiden i den lokala infrastrukturen för att framtidssäkra en trygg leverans. Vi är även en stor arbetsgivare och vi bidrar till att utveckla orten, bland annat genom att sponsra det lokala föreningslivet. Resterande vinst går till vår ägare som återinvesterar pengarna i Karlskoga. Därför är vår vinst även din vinst.

Olika avtalsformer

Observera att vi på grund av den rådande marknadssituationen i nuläget inte kan erbjuda avtal med fast elpris.

När du tecknar ett elavtal hos oss kan du välja om du vill ha ett fast eller rörligt elpris, eller om du vill att vi ska förvalta ditt elpris. Vårt förvaltade elavtal kallar vi Karlskoga Klok. 

Läs mer om de olika varianterna och tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller tycker att det är krångligt att välja.

Schysst elhandlare

Vi har certifieringen Schysst elhandel, en kvalitetsstämpel som bland annat Konsumentverket har varit med och tagit fram. Märkningen förenklar för dig som kund att välja ett seriöst och ärligt elhandelsbolag.

Som certifierad elhandlare uppfyller vi en rad kundlöften som ofta går längre än vad lagen kräver. Som kund ska du kunna känna dig helt trygg, det ska vara tydligt vad du köper och vad det innebär.

Via denna länk kan du läsa mer om certifieringen

Skillnad mellan elhandelsavtal och elnätsavtal

För att få el till din bostad behöver du både ett elhandelsavtal och ett elnätsavtal. Här berättar vi vad det är för skillnad.