Det här är Karlskoga Energi & Miljö

Tillsammans skapar vi livskvalitet och en trygg vardag, fritid och framtid.

Karlskoga Energi & Miljö består av cirka 200 medarbetare som tillsammans skapar en trygg vardag för våra kunder i och runtom Karlskoga.

Vi arbetar inte bara med samhällsviktiga funktioner - vi vill även bidra till utvecklingen av ett levande och inkluderande Karlskoga. Det gör vi bland annat genom sponsring av idrotts- och kulturliv, välgörenhet, engagemang vid lokala evenemang, integrationsprojekt och en ständig utveckling av hållbara lösningar.

Våra tjänster

Vi erbjuder elnät och elavtal, belysning, vatten och avlopp, avfallshantering och återvinning, fjärrvärme och ånga, fiber via stadsnätet och biogas. Vi producerar även el lokalt i småskaliga vattenkraftverk.

Våra tjänster dockar i varandra och vi jobbar för ett cirkulärt samhälle. Här kan du se om film om hur allt hänger samman.