Våra styrelser

Karlskoga Energi & Miljö AB och dess dotterbolag har samma styrelse för samtliga bolag. I de delägda bolagen är det separata styrelser.

Karlskoga Energi & Miljö med helägda dotterbolag

Dan-Åke Widenberg, ordförande
Anders Ohlsson, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Ludvig Eriksson
Peter Lilja
Lars Lund
Thorbjörn Pettersson
Ulla Söderman

Suppleanter
Elaine Erlandsson Lindblom
Andreas Petersen

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Dan-Åke Widenberg, ordförande

Ordinarie ledamöter
Lennart Johansson
Lars Lund
Anders Ohlsson
Ingmar Olsson

Suppleanter
Kristina Blomquist
Thorbjörn Pettersson

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Veronica Ulfgren, ordförande
Dan-Åke Widenberg, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Rickard Axdorff
Jimmy Nordengren
Peter Lilja
Anders Ohlsson

Suppleanter
Per Lilja
Thorbjörn Pettersson

Möckeln Energi AB

Per-Olow Linder, ordförande
Dan-Åke Widenberg, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Sebastian Cabander
Peter Lilja
Anders Ohlsson
Thorbjörn Pettersson
Veronica Thörnqvist

Suppleanter
Elaine Erlandsson Lindblom
Roland Halvarsson