Våra styrelser

Karlskoga Energi & Miljö AB och dess dotterbolag har samma styrelse för samtliga bolag. I de delägda bolagen är det separata styrelser.

Karlskoga Energi & Miljö med helägda dotterbolag

Dan-Åke Widenberg, ordförande
Anders Ohlsson, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Jenny Bergström
Jan Frisk
Peter Lilja
Thorbjörn Pettersson
Peter Rendius

Suppleanter
Charlie Jarl
Elaine Lindblom

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB

Dan-Åke Widenberg, ordförande

Ordinarie ledamöter
Jan Frisk
Hans Jildesten
Håkan Larsson
Anders Ohlsson

Suppleanter

Jenny Bergström
Lennart Johansson

Biogasbolaget i Mellansverige AB

Dan-Åke Widenberg, ordförande
Katarina Hansson, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Daniel Granqvist
Anders Ohlsson
Peter Lilja
Bo Åkerling

Suppleanter
Per-Erik Andersson
Thorbjörn Pettersson