Arbeta hos oss

Som medarbetare på Karlskoga Energi & Miljö är du en viktig del av vår vision - att skapa ekonomisk tillväxt samtidigt som vi kontinuerligt minskar det ekologiska fotavtrycket och bidrar till människors hälsa och trygghet.

För att lyckas måste vi våga tänka hållbarhet på ett innovativt och utvecklande sätt. Totalt är vi cirka 190 anställda som arbetar tillsammans i ett företag med många olika verksamheter. 
 

Trivsel och trygghet

Trivsel och trygghet skapas genom en säker och trygg arbetsmiljö där hälsa prioriteras. Hos oss har du en anställning som följs upp varje år i ett medarbetarsamtal. Vi följer kontinuerligt upp övertid och sjukfrånvaro för att få en organisation med rätt resurser och kompetens.

Arbetsmiljöarbetet pågår hela tiden och vi lägger fokus på det förebyggande arbetet för att minska risken för olyckor och ohälsa. Arbetsmiljöverket har gjort fler föranmälda inspektioner hos oss de sista åren och vi har fått mycket gott betyd såväl i det systematiska arbetsmiljöarbetet som i delar av arbetsmiljön.

Vi mäter nöjdheten fler gånger per år genom en NMI (nöjd-medarbetar-index). Där resultatet presenteras och handlingsplaner upprättas för att ständigt förbättra och utveckla företaget till en trygg, säker och trivsam arbetsgivare.
 

Friskvård

Friskvård är grunden för en god hälsa och ett bra liv på och utanför arbetet. Vi kombinerar friskvårdsbidrag med aktiviteter som skapar arbetsglädje och trivsel.

 

Driftteknikerutbildning

Vi är engagerade i YH-utbildningen inom Kraft & Värme / Process i Örebro.