Tillgänglighetsredogörelse för mobilappen

Karlskoga Energi & Miljö står bakom mobilappen för iOS och Android. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Det här dokumentet beskriver hur mobilappen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Telefonens inbyggda funktioner för tillgänglighet

Android- och iOS-enheter har inbyggda funktioner för tillgänglighet. Dessa funktioner kan variera beroende på vilken telefon du använder men de inkluderar bland annat, automatisk uppläsning av innehåll, öka/minska storlek på text, förändra färgåtergivning (kontrast) med mera. För att ändra dessa tillgänglighetsinställningarna hänvisar vi dig till respektive telefons användarmanual.

Generalla tillgänglighetssåtgärder

Appen använder standardkomponenter i högsta möjliga mån för att underlätta för telefonens inbyggda tillgänlighetsfunktioner. Appen innehåller beskrivande texter som bara används av skärmläsaren för att användaren bättre ska kunna tyda innehållet på skärmen.

Appen förifyller så mycket information som möjligt i formulär för att minska behovet av användarens egen inmatning.

Hur tillgänglig är appen?

Trots att vi ständigt jobbat med att förbättra appens tillgänglighet finns där i dagsläget kända brister.

Kända brister

  • Vissa delar av appen skalar sig felaktig när typsnittet har förstorats
  • Beskrivande texter saknas för vissa element vilket kan försvåra för den inbyggda skärmläsaren

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Du kan också skicka e-post till info@karlskogaenergi.se 

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi har testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen. Senaste bedömningen gjordes 2021-05-20.

Redogörelsen uppdaterades senast 2021-05-20.