Vår historia

Redan 1905 börjar historien om den tekniska verksamhet som är grunden till Karlskoga Energi & Miljö idag. Koncernen bildades sedan 1995.

Den 1 januari 1995 bildades koncernen Karlskoga Energi & Miljö. Här ingick Karlskoga Energi & Miljö AB som var moderbolag till de tre dotterbolagen Karlskoga Elnät AB, Karlskoga Kraft­värmeverk AB och Karlskoga Miljö AB. Koncernen tog över hela den avgifts­finan­sierade rörelsen som Karlskoga kommun tidigare drev som en kommunal förvalt­ning.

  • 1998 köper Fortum 49 % av aktierna i moderbolaget.

  • 2001 startades dotterbolaget Karlskoga Stadsnät AB.

  • 2010 startades dotterbolaget Karlskoga Bio­gas AB.

  • 2010 köper Karlskoga kommun Fortums 49 % och blir ensam ägare till moderbolaget igen. 

  • 2013 förvärvades bolaget Streamgate Black AB från Fortum Genera­tions AB, dotterbolaget bytte sedan namn till Karlskoga Vattenkraft AB.

  • 2013 såldes 50 % av dotterbolaget Karlskoga Biogas AB till KumBro Utvecklings AB och namnändrats till Biogasbolaget i Mellansverige AB. KumBro Utvecklings AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Örebro kommun och Kumla kommun.

  • 2014 namnändrades Karlskoga Miljö AB till VA-bolaget i Karlskoga AB.

  • 2014 startades Renhållningsbolaget i Mellansverige AB och avfallstjänsterna flyttades över till det nya bolaget.

  • 2015 såldes 9 % av Renhållningsbolaget till Storfors kommun.