Tillgänglighetsredogörelse för karlskogaenergi.se

Karlskoga Energi & Miljö står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur karlskogaenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

En funktion för uppläsning

ReadSpeaker finns på textsidorna. Funktionen gör att texten på hemsidan kan läsas upp för dig. Det kan hjälpa dig som har svårt att läsa text. Genom att lyssna på texten kan det lättare skapa förståelse av informationen på hemsidan. Detta gör hemsidan mer tillgänglig och trevlig att besöka. Som användare behöver du inte ladda ner någonting. Du bara trycker på lyssna-knappen så startar uppläsningen automatiskt.

Textstorlek

Om du tycker att texten på sidorna är för liten eller för stor kan du enkelt ändra den med din webbläsares inbyggda funktioner. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att trycka Ctrl+ för att öka textstorlek och Ctrl- för att minska.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. 

Kända brister

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda:

  • Alla bilder har inte beskrivande text.

  • Vissa videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textning.

  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda för att fungera med skärmläsare.

  • På vissa sidor finns pdf-blanketter som bilagor istället för html-formulär.

  • Sidan saknar funktion att styras med tangentbordet.

  • Radlängd är inte begränsad och kan därmed vara långa i vissa texter.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från karlskogaenergi.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Du kan också skicka e-post till info@karlskogaenergi.se 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs ovan.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Via denna länk kommer du till Myndigheten för digital förvaltning (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av karlskogaenergi.se. Senaste bedömningen gjordes 2023-03-29.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-03-29.