Karriär

Studiebesök

Varje år tar vi emot elever från Karlskogas grundskolor på våra anläggningar. Alla åttondeklassare gör studiebesök på reningsverket, fjärdeklassarna på kraftvärmeverket och sjätteklassarna på Mosseruds återvinningsanläggning. 

Vi kommer gärna ut till din skola och föreläser, diskuterar eller fungerar som bollplank när det gäller våra verksamheter. Vi har även uppdrag inom hållbar utveckling som kanske kan intressera dig som elev eller lärare. 

Hör gärna av dig om du är nyfiken!

Jenny Becker, HR-chef 

Telefon: 0586-750 124
Mail: jenny.becker@karlskogaenergi.se