Karriär

Studiebesök

Varje år tar vi emot elever från Karlskogas grundskolor på våra anläggningar. Alla fjärdeklassare gör studiebesök på reningsverket, sjätteklassarna på Mosseruds återvinningsanläggning och åttondeklassarna på kraftvärmeverket. 

Vi kommer gärna ut till din skola och föreläser, diskuterar eller fungerar som bollplank när det gäller våra verksamheter. Vi har även uppdrag inom hållbar utveckling som kanske kan intressera dig som elev eller lärare. 

Hör gärna av dig om du är nyfiken!

Jenny Becker, HR-chef 

Telefon: 0586-750 124
Mail: jenny.becker@karlskogaenergi.se