Studiebesök

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att komma på ett studiebesök.

Varje år tar vi emot elever från Karlskogas grundskolor på våra anläggningar. Alla fjärdeklassare gör studiebesök på reningsverket, sjätteklassarna på Mosseruds återvinningsanläggning och åttondeklassarna på kraftvärmeverket. 

Vi kommer gärna ut till din skola och föreläser, diskuterar eller fungerar som bollplank när det gäller våra verksamheter. Vi har även uppdrag inom hållbar utveckling som kanske kan intressera dig som elev eller lärare. 

Hör gärna av dig om du är nyfiken!

Maila till hr@karlskogaenergi.se