Vår klimatpåverkan

Karlskoga Energi & Miljös verksamhet minskar klimatpåverkan!

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att man förbrukar energi och råvaror samt använder sig av transporter. Trots detta visar vår klimatrapport att Karlskoga Energi & Miljös bidrag till klimatpåverkan är negativ. Det vill säga att utsläppen blir lägre med vår verksamhet än utan den.

Klimatrapport 2020

Klimatrapporten visar att för varje kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) som Karlskoga Energi & Miljös verksamhet gav upphov till under 2020 så bidrog vi samtidigt till att utsläpp av 2,4 kilo CO2e kunde undvikas på annat håll.

Här är några jämförelser för att visa vad det innebär.

""

Om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 2,6 år skulle detta innebära lika mycket undvikna koldioxidutsläpp som Karlskoga Energi & Miljö bidrog med under 2020.

""

Karlskoga Energi & Miljös bidrag till att sänka klimatpåverkan motsvarar utsläppen från cirka fyra resor tur- och retur med flyg till Rom för alla invånare i kommunen.

""

Karlskoga Energi & Miljö har under 2020 bidragit till att undvika utsläpp av koldioxid motsvarande om alla invånare i Karlskoga avstod från att äta kött i nästan 5,2 år.

""

Om alla invånare i kommunen avstod från att ”shoppa” under 3,4 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som Karlskoga Energi & Miljö bidrog med under 2020. Med shopping menas här alla inköp utom de som är kopplade till att äta, bo eller resa.