Vår klimatpåverkan

Karlskoga Energi & Miljös verksamhet minskar klimatpåverkan!

Alla företag som producerar varor och tjänster bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Det beror bland annat på att man förbrukar energi och råvaror samt använder sig av transporter. Trots detta visar vår klimatrapport att Karlskoga Energi & Miljös bidrag till klimatpåverkan är negativ. Det vill säga att utsläppen blir lägre med vår verksamhet än utan den.

Klimatrapport 2021

Klimatrapporten visar att för varje kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) som Karlskoga Energi & Miljös verksamhet gav upphov till under 2021 så bidrog vi samtidigt till att utsläpp av 2,5 kilo CO2e kunde undvikas på annat håll.

Här är några jämförelser för att visa vad det innebär.

Om alla invånare i Karlskoga avstod från att köra bil under 2,5 år skulle detta innebära lika mycket undvikna koldioxidutsläpp som Energi & Miljö bidrog med under 2021. 

Karlskoga Energi & Miljös bidrag till att undvika klimatpåverkan under 2021 är lika stort som bidraget från 276 fotbollsplaner täckta med solcellspaneler.