Vårt hållbarhetsarbete

Tillsammans med våra kunder vill vi skapa ett hållbart samhälle.

Vi arbetar hela tiden med att utveckla produkter och tjänster som ska ge minimal påverkan på klimat och miljö. Det handlar dels om hur vi bedriver våra verksamheter och dels om hur vi kan underlätta för våra kunder att välja hållbara alternativ.

Vår ambition är att vara en aktör som driver på utvecklingen och är en förebild både regionalt och nationellt.

Vi är stolta över var vi är idag men är medvetna om att det är en lång väg kvar att gå.

Hållbarhet som helhet

Vårt hållbarhetsarbete handlar inte bara om klimat och miljö. Vi utgår från Brundtland-rapporten och arbetar med alla tre benen i rapporten. I vår hållbarhetsredovisning berättar vi vad som vi har gjort inom de tre områdena.

Hållbarhetsredovisning

Länk till vår hållbarhetsredovisning 2022 (pdf, 2,5 mb, öppnas i nytt fönster)