Årsredovisning

De senaste årsredovisningarna uppdelat på våra olika bolag.

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster. 

Karlskoga Energi & Miljö AB, koncern och moderbolag (pdf, 565 kb)
Karlskoga Elnät AB (pdf, 411 kb)
Karlskoga Kraftvärmeverk AB (pdf, 426 kb)
VA-bolaget i Karlskoga AB (pdf, 409 kb)
Karlskoga Stadsnät AB (pdf, 396 kb)
Karlskoga Vattenkraft AB (pdf, 409 kb)
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB (pdf, 344 kb)
Biogasbolaget i Mellansverige AB (pdf, 705 kb)