Vad är missfärgat vatten?

Karlskogas vattenledningsnät är dimensionerat för en befolkningsmängd som är nästan dubbelt så stor som den verkligen är idag. Detta gör att vi har problem att omsätta vattnet i den grad vi önskar och då kan det bildas avlagringar i vattenledningarna. Vi jobbar aktivt med att få bukt med problemet, till exempel genom att spola rent ledningsnätet varje år.

Då vattenflöden ändras, exempelvis vid en läcka, kan avlagringar som finns i ledningen slitas loss. I avlagringarna finns bland annat järn och mangan som är den vanligaste orsaken till missfärgat vatten. Järnfällningen är brun och manganfällningen är svart. Både järn och mangan finns naturligt i lös form i grundvatten och saknar då färg. Det missfärgade vattnet är alltså inte farligt att dricka!

Du bör tänka på att inte tvätta vittvätt i det missfärgade vattnet då den kan bli färgad.

Vid missfärgat vatten rekommenderar vi att du spolar dina kranar tills vattnet blir klart igen. Kontakta oss om du får spola väldigt länge.