Produktion av dricksvatten & rening av avloppsvatten

Vår personal har beredskap dygnet runt för att du ska ha en trygg vattenförsörjning.

Vattnets väg

Vattenverket vid Gälleråsen tar ut vatten från Timsälven. Vattnet renas och infiltreras sedan ner i grusåsen och blandas med naturligt bildat grundvatten. Därefter distribueras vattnet ut på ledningsnätet. Varje år produceras cirka 6 miljoner liter dricksvatten till Karlskogaborna.

Efter att vattnet har använts leds det i avloppsledningarna till reningsverket i Aggerud. Där renas det i flera steg innan det till slut hamnar i Möckeln.

VAttnets väg

Företagsuppgifter

Här hittar du företagsfakta om bolagen.