Fjärrvärme, ånga och el

Kraftvärmeverket i Björkborn.

På kraftvärmeverket produceras fjärrvärme till bostäder och industrier. I Karlskoga har vi cirka 1500 fjärrvärmekunder, varav drygt 1000 villor. Den ånga som bildas används dels av industrierna på Björkborn, och dels omvandlas den till el.

Snabba fakta

  • Varje år förbränner anläggningen cirka 100 000 ton avfall.

  • Varje år levererar anläggningen 360 GWh energi.

  • Fjärrvärmenätet i Karlskoga är drygt 10 mil långt.

Företagsuppgifter

Här hittar du företagsfakta om bolagen.