Elnät, belysning och elavtal

Om verksamheten

Vi är nätägare i Karlskoga med omnejd och ansvarar för infrastrukturen, d v s de ledningar och kablar som behövs för att transportera elen till bostäder och andra lokaler.

Distributionsområdet omfattar större delen av Karlskoga kommun, stora delar av Storfors kommun samt delar av Degerfors kommun, Kristinehamns kommun och Hällefors kommun. 

Vi har totalt cirka 170 mil ledningar, huvudsakligen i mark men även luftledningar.

Vi projekterar, bygger och underhåller elnäten helt i egen regi. Dessutom utför vi drift och underhåll av gatubelysningsanläggningen på uppdrag av Karlskoga kommun.

Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Karlskoga Elnät AB med stöd av leveranskoncession.

Vi erbjuder även elavtal. All el som vi handlar med kommer från förnyelsebara källor. Elhandeln bedrivs i vårt moderbolag Karlskoga Energi & Miljö AB.

Företagsuppgifter

Här hittar du företagsfakta om bolagen.