Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors kommuner.

Renhållningsbolaget är samägt av Karlskoga Energi & Miljö och Storfors kommun. Avfallshämtningen sker i egen regi på uppdrag av ägarkommunerna.

Vi samlar in avfall hos privatpersoner, företag och övriga verksamheter. Hushållsavfallet körs till kraftvärmeverket för förbränning och matavfallet till biogasanläggningen för biogasproduktion.

På Mosseruds återvinningsanläggning och Storfors ÅVC tar vi emot sorterat grovavfall utan kostnad.

Företagsuppgifter

Här hittar du företagsfakta om bolagen.