Beställningsformulär renhållning

Här kan du beställa byte av kärlstorlek, lock-i-lock till din soptunna samt andra produkter och tjänster som rör din avfallshantering.

Aktuella priser ser du här. 

Jag vill byta lock på mina sopkärl (kostnadsfritt)
Jag vill ändra kärlstorlek till
Jag vill ändra hämtningsintervall till (gäller endast grönt kärl)
Jag vill beställa extra hämtning (gäller endast grönt kärl)
Jag vill beställa extra slamtömning (utöver ordinarie tömning). Kostnaden läggs till ordinarie avgift.