Tidplan för överflyttning

Karlskoga Stadsnät AB tar över som kommunikationsoperatör från 18 maj 2024. Det innebär att det sker en överflyttning av dig som stadsnätskund inom de närmaste veckorna.

Du har kvar samma tjänst som innan men kan komma att uppleva störningar/avbrott under tiden för överflytt aktuell dag. När överflytten sker just i ditt område ser du i tabellen nedan.

Vi genomför överflyttningen mellan klockan 8-12 den aktuella dagen. Om tjänsten inte kommer igång efter klockan 12 rekommenderar vi att du gör all utrustning strömlös, det vill säga drar ur strömmen i minst 1 minut. Skulle din tjänst/-er trots detta inte fungera ber vi dig kontakta din tjänsteleverantör som också meddelats att överflytt pågår.

Vi rekommenderar också att du laddar hem vår app och kontrollerar att dina kontaktuppgifter stämmer om vi behöver avisera dig. Kontaktuppgifterna finns under kategorin Profil. Via denna länk kan du läsa mer om appen och ladda ner den.

Tidpunkt för överflytt Område
INSTÄLLT. Flyttat till 7 maj
(Tisdag 25 april)
Gottebol, Linnebäck, Stonehill och Stråbergsmyren
Måndag 29 april Brickegården, Stackfallet och Bråten 
Torsdag 2 maj Rosendal, Sandviken (norr om E18), Björkborn
Backa, sydöstra delen av Brickegården, Hyttfallet, Immetorp, Sandviken (söder om E18) och Valåsen
Måndag 6 maj Ekeby, Kilsta Industriområde, Odlingen, Södra Karlberg (söder om Flygfältsvägen) och del av Häsängen
Löten, Norra Karlberg (norr om Flygfältsvägen)
Kilstabyn och Lämås
Tisdag 7 maj Bregården
Svartbacken, Utterbäck, Sibberboda och Fältet, Granbergsdal, Backebergsområdet, Skråmmen, Öfalla, Forsnästorp, Rådehult, Björkmo, Granberga, Stockforstorp, Äspsätter, Dalsmund, Lersjön, Lilla Björndalen, Lerängen, Högfors och Bäck
Gelleråsen, Timsbro, Finnebäck och Espenäs
Gottebol, Linnebäck, Stonehill och delar av Stråbergsmyren
Måndag 13 maj Aggerud, Baggängen, Storängen, Stråningstorp
Högåsen, Botorp, delar av Stråbergsmyren
Tisdag 14 maj Skrantahöjden, Skranta, delar av Baggängen och Häsängen samt Östervik
Onsdag 15 maj Centrum, Bohult, Karls Åby, Rävåsen