Tvätta inte bilen på gatan

Välj istället en tvätthall.

När bilen tvättas frigörs olja, kemikalier, tungmetaller och däckpartiklar som följer med tvättvattnet. Om du tvättar på gatan eller uppfarten rinner det rakt ut i våra sjöar och vattendrag, alltså samma vatten som vi tar vårt dricksvatten från och badar i. Välj därför att tvätta bilen på en tvättstation som har oljeavskiljare.

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen ungefär 30 miljoner gånger per år. Cirka 70 procent av tvättarna sker på gatan. Tvättvattnet från biltvättningen på gatan innehåller totalt cirka 2 000 ton olja, över fem ton tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium och 5 000 ton rengöringskemikalier. Du kan hjälpa till att minska utsläppen genom att tvätta din bil miljöriktigt.