Tvätta bilen rätt

Tvätta inte bilen hemma på uppfarten - välj en tvätthall istället.

När bilen tvättas frigörs olja, kemikalier, tungmetaller och däckpartiklar som följer med tvättvattnet. När du tvättar hemma på uppfarten åker tvättvattnet ner i markbrunnen - och rakt ut i närmsta vattendrag. Det går till våra sjöar, alltså samma vatten som vi tar vårt dricksvatten från och badar i.

Tvättar du på gräsmatta eller på en grusad yta renas vattnet grovt av jorden, men rester av föroreningarna kan ändå följa med vattnet längre ner i marken. Det är därför alltid bäst att välja en tvätthall med oljeavskiljare där vattnet tas omhand på rätt sätt.

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen ungefär 30 miljoner gånger per år. Cirka 70 procent av tvättarna sker på gatan. Tvättvattnet från biltvättningen på gatan innehåller totalt cirka 2 000 ton olja, över fem ton tungmetaller som zink, krom, nickel, bly och kadmium och 5 000 ton rengöringskemikalier.

Du kan hjälpa till att minska utsläppen genom att tvätta din bil miljöriktigt.