Släng inte avfall i säckar - sortera allt synligt

Alldeles för mycket av innehållet i sopsäckar hamnar i fel fraktion på återvinningscentralerna vilket är skadligt på flera sätt. Därför ska allt sorteras synligt.

Vi måste återvinna mer för en hållbar framtid. Analyser visar att cirka hälften av det som slängs till förbränning (vid skylten Energiåtervinning) i Karlskoga hade kunnat återvinnas eller återbrukas istället. Det förekommer även vassa föremål och farligt avfall i säckarna som kan skada både vår personal och miljön.

Om du ändå vill packa i sopsäckar ska dessa tömmas på plats och säcken sorteras som plastförpackning.

Undantagen som ska vara i genomskinliga säckar:

  • Avfall som dammar. Till exempel filter, aska, isolering.
  • Invasiva växter.

Prata gärna med oss på plats om du har frågor.