Släng inte avfall i säckar - sortera allt synligt

Alldeles för mycket av innehållet i sopsäckar hamnar i fel fraktion på återvinningscentralerna vilket är skadligt på flera sätt. Därför ska allt sorteras synligt.

Vi måste återvinna mer för en hållbar framtid. Hela 70% av det som tidigare slängts i säckar till förbränning (vid skylten Energiåtervinning) hade kunnat återvinnas eller återbrukas istället. Det förekommer även vassa föremål och farligt avfall i säckarna som kan skada både vår personal och miljön.

Om du ändå vill packa i sopsäckar ska dessa tömmas på plats och säcken sorteras som plastförpackning.

Undantagen som ska vara i genomskinliga säckar:

  • Avfall som dammar. Till exempel filter, aska, isolering.
  • Invasiva växter.

Prata gärna med oss på plats om du har frågor.